POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona danych osobowych

1.
       
Do przeprowadzenia transakcji zakupu niezbędne jest podanie prawdziwych danych osobowych wymaganych w formularzu rejestracyjnym. Podanie nieprawdziwych danych skutkować będzie usunięciem Konta. Sprzedający zastrzega sobie prawo weryfikacji podanych danych.

2.       Kupujący przyjmuje do wiadomości, że:

1)    Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia jest Inwestor Phu, 17-300 Siemiatycze, pałacowa 6, prowadzący sprzedaż internetową pod adresem KOLOROWO.com.pl.

2)    ma prawo dostępu do swoich danych w celu kontroli i weryfikacji,

3)    ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych,

4)    udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne,

5)    dane są zabezpieczone w sposób opisany na Stronie internetowej

3.       Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych w celu realizacji Zamówienia.